Μενού Κλείσιμο

Μαστός

  • Κλινική εξέταση μαστού
  • Υπέρηχος Μαστού
  • Έλεγχος ογκιδίων μαστού με ελαστογραφία
  • Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία ογκιδίων μαστού (core biopsy) για ιστοπαθολογικό έλεγχο
  • Παρακέντηση ογκιδίων μαστού για κυτταρολογικό έλεγχο
  • Λήψη εκκριμάτων θηλής για κυτταρολογικό έλεγχο