Μενού Κλείσιμο

Εγκυμοσύνη

 • Παρακολούθηση κύησης υψηλού κινδύνου – Πολύδυμης κύησης
 • Μαιευτικός Υπέρηχος
 • Non Stress Test, Doppler
 • Αυχενική διαφάνεια / PAPP-A Test
 • Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος για χρωμοσωμικές ανωμαλίες (NIPT)
 • Υπέρηχος Β-Επιπέδου (δευτέρου επίπεδου), Γ-Επιπέδου (τρίτου επιπέδου)
 • Υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος εμβρύου
 • Υπέρηχος 3D και 4D δεύτερης γενιάς
 • Καρδιοτοκογράφημα και κινετογράφημα εμβρύου
 • Aμνιοπαρακέντηση
 • Ειδικός έλεγχος για Χλαμύδια και Στρεπτόκοκκο της ομάδας Β